Sieczki

Sieczka może być stosowana jako podstawowy składnik w diecie konia lub jako uzupełnienie w przypadku braku dostępu do świeżego pastwiska lub siana. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że sieczka jest odpowiednio przechowywana, aby uniknąć pleśni i zachować jej wartość odżywczą.